top of page

Konkurss "aasta pürenee mäestikukoer" määrustik

Konkursi üldtingimused

 

 1. Konkurss viiakse läbi kalendriaasta jooksul.

 2. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis toimunud  kõikide tõugude sertifikaadiõigusega näituste, tõu tulemuste,  rühmavõistluste ja BIS võistluste tulemuste põhjal.

 3. Üks kandidaat võib korraga osaleda mitmes võistluskategoorias.

 4. Igas võistluskategoorias läheb ühel kandidaadil arvesse kuni 7 tulemust.

 5. Konkursil osalevad vaid EST registris olevad koerad (pürenee mäestikukoerad)

 6. Tulemuste arvestust peab EPLK jooksvalt vastavalt näitusekorraldajatelt laekunud aruannetele EKL online tulemuste registris.

 7. Tulemused tehakse teatavaks järgmise aasta esimese kuu jooksul, täpse kuupäeva määrab EPLK juhatus peale näituste kalenderplaani kinnitamist oma otsusega.

 8. Juhul kui tulemuste arvestuses märgatakse vigu, tuleb sellest koheselt informeerida EPLK tõuühingut, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel tegema parandusi.

 9. Punktide võrdsuse korral hinnatakse paremaks rühma / BIS võistlustel või CACIB näitusel enim kohti saanud koer.

 10. Punkte arvestatakse juuniorkoerte, veterankoerte konkursil konkreetsel võistluspäeval osalevate koerte arvu järgi klassis, teistel kogu näitusel osalevate koerte arvu järgi tõus.

 11. Erinäituse punktisumma saab ainult Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte tõuühingu korraldatud erinäitusel.

 12. Võitja näituse  punktisumma saadakse aasta Võitja  (Eesti võitja), ja ka kõigist Eestis korraldatud teistest võitja näitustest (Tallinna ,Balti, Euroopa või Maailma Võitja  näituselt). Arvesse lähevad kõik kalendri aasta jooksul saadud punktid.

 13. Teistel sertifikaadiõigusega Eesti näitustel jagatakse punktid vastavalt näituse tüübile (rahvusvaheline, rahvuslik, rühma näitus)

 

Võistluskategooriad.

Konkursi võistluskategooriad on: 

 • A. “Arvestusaasta – AASTA PÜRENEE MÄESTIKUKOER

 • B. “Arvestusaasta – AASTA JUUNIOR PÜRENEE MÄESTIKUKOER

 • C. “Arvestusaasta – AASTA VETERAN PÜRENEE MÄESTIKUKOER

 

Võistluskategooriate selgitused

 • A -Konkurss “Arvestusaasta -AASTA KOER”
  Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kogu näitusel osalevate koerte järgi tõus

 • B – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA JUUNIORKOER”
  Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juunioride klassis tulemuste põhjal.

 • C – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA VETERANKOER"
  Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veteranide klassis saadud tulemuste põhjal.

Aasta näitusekoera punktitabel

bottom of page