Eesti Prantsuse Lamba- ja

Karjakaitsekoerte Tõuühing

Konkurss "Aasta Pürenee mäestikukoer" määrustik

 Konkursi üldtingimused

 

1. Konkurss viiakse läbi kalendriaasta jooksul.

2. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis toimunud  kõikide tõugude sertifikaadiõigusega näituste, tõu tulemuste,  rühmavõistluste ja BIS võistluste tulemuste põhjal.

3. Üks kandidaat võib korraga osaleda mitmes võistluskategoorias.

4. Igas võistluskategoorias läheb ühel kandidaadil arvesse kuni 7 tulemust.

5. Konkursil osalevad vaid EST registris olevad koerad (pürenee mäestikukoerad)

6. Tulemuste arvestust peab EPLK jooksvalt vastavalt näitusekorraldajatelt laekunud aruannetele EKL online tulemuste registris.

7. Tulemused tehakse teatavaks järgmise aasta esimese kuu jooksul, täpse kuupäeva määrab EPLK juhatus peale näituste kalenderplaani kinnitamist oma otsusega.

8. Juhul kui tulemuste arvestuses märgatakse vigu, tuleb sellest koheselt informeerida EPLK tõuühingut, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel tegema parandusi.

9. Punktide võrdsuse korral hinnatakse paremaks rühma / BIS võistlustel või CACIB näitusel enim kohti saanud koer.

10. Punkte arvestatakse juuniorkoerte, veterankoerte konkursil konkreetsel võistluspäeval osalevate koerte arvu järgi klassis, teistel kogu näitusel osalevate koerte arvu järgi tõus.

11. Erinäituse punktisumma saab ainult Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte tõuühingu korraldatud erinäitusel.

12. Võitja näituse  punktisumma saadakse aasta Võitja  (Eesti võitja), ja ka kõigist Eestis korraldatud teistest võitja näitustest (Tallinna ,Balti, Euroopa või Maailma Võitja  näituselt). Arvesse lähevad kõik kalendri aasta jooksul saadud punktid.

13. Teistel sertifikaadiõigusega Eesti näitustel jagatakse punktid vastavalt näituse tüübile (rahvusvaheline, rahvuslik, rühma näitus)

 

 Võistluskategooriad.

Konkursi võistluskategooriad on: 

A. “Arvestusaasta – AASTA PÜRENEE MÄESTIKUKOER

B. “Arvestusaasta – AASTA JUUNIOR PÜRENEE MÄESTIKUKOER

C. “Arvestusaasta – AASTA VETERAN PÜRENEE MÄESTIKUKOER

 

Võistluskategooriate selgitused

A -Konkurss “Arvestusaasta -AASTA KOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kogu näitusel osalevate koerte järgi tõus

B – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA JUUNIORKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juunioride klassis tulemuste põhjal.

C – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA VETERANKOER”

 Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veteranide klassis saadud tulemuste põhjal.

 

Aasta näitusekoera punktitabel          
           
  ERINÄITUS VÕITJA

RAHVUS-

VAHELINE

RAHVUSLIK RÜHMA
           
BIS 1 / Juunior / Veteran 37 41 36 34 26
BIS2 /Juunior / Veteran 32 40 35 33 22
BIS 3 / Juunior / Veteran 30 39 34 32 21
BIS 4 / Juunior / Veteran 28 38 33 31 20
           
RÜP 1 - 31 28 25 21
RÜP 2 - 30 27 24 20
RÜP 3 - 29 26 23 19
RÜP 4 - 28 25 22 18
           
TP / TPJ / TPV 27 20 18 16 14
VSP /VSP J / VSP V 25 18 16 14 12
           
PI2 / PE2 16 12 10 8 6
PI3 / PE3 15 11 9 7 5
PI4 / PE4 14 10 8 6 4